Kan vi utvikle vår intelligens?

Kan vi utvikle vår intelligens?

Er intelligens medfødt og noe som ikke endrer seg over tid, eller noe som i stor grad kan utvikles basert på miljø og stimulans? Går intelligensen vår ned med årene eller kan vi utvikle og forbedre den gjennom hele livet? I så fall, hva gjør vi for å utvikle vår intelligens?

/file_thumbview_approve.php?size=1&id=13804469

I den vestlige verden spesielt, har en stor andel vært (og fortsatt er) overbevist om at intelligens er stabil over tid. Vi tror gjerne at alle kan lære seg nye ting, bygge kompetanse og bli flinke med innsats, men de fleste er ikke klar over at nettopp disse faktorene også gjør at vår intelligens utvikler seg over tid.

Vår intelligens har absolutt en medfødt komponent, men nyere forskning viser at hva vi har medfødt betyr langt mindre enn hva vi har trodd før. Hjernen er nemlig svært formbar (plastisk) og formes og utvikles i stor grad basert på skolemiljø, forhold i hjemmet og oppveksten generelt, lengden på utdannelse, samt læring og utvikling gjennom hele livet.

Selv om det er mye forskning nå som viser dette, er det mange som ikke er klar over at de i stor grad selv kan utvikle sine ulike evner eller hvordan de kan utvikles. Hvilke konsekvenser har nå det? Jo, når vi tror at de evnene vi har medfødt ikke er så mye å gjøre med, for eksempel matte- eller språkevner, gir vi fortere opp når det blir vanskelig. Fordi om vi tror vi aldri kan bli gode ser vi heller ikke hensikten i å prøve så hardt.

Betydningen av å vite om hvor mye vi selv kan påvirke våre evner

Det interessante er at bare ved å vite at vi i stor grad kan utvikle de evnene vi ønsker, har stor betydning for hvor mye vi klarer å motivere oss til å legge inn stor innsats når noe er vanskelig, Det har betydning for hvilke og hvor store utfordringer vi er villig til å begi oss ut på og det påvirker hvordan vi håndterer negative tilbakemeldinger eller feil vi har gjort. Fremfor å tenke at jeg mangler evnen innen noe, har denne kunnskapen om hjernen hjulpet meg til å forstå at det er nettopp gjennom innsats, utfordringer, gjøre vanskelige ting, prøve og feile, at jeg bygger mine evner .

Som foreldre, leder eller lærer er dette nyttig å være bevisst, også for å kunne skape best mulig vekstmiljø for utvikling av andres potensial. Dette er spesielt viktig for de unge som skal klare krevende skolegang og voksent liv, men også for oss voksne er det nyttig å vite at vi kan lære nye ting og utvikle våre evner hele livet.

Jeg brenner for å komme ut med denne kunnskapen og derfor utvikler og tilbyr HumanPotential AS et undervisningsopplegg som vi kaller MadeToGrow. MadeToGrow retter seg i første omgang mot unge i alderen 12-25, foreldre/foresatte, og lærere/skoleledere og er testet ut ved en ungdomsskole i Oslo med gode resultater. Nå jobber vi med videreutvikling og digitalisering av programmet og i den forbindelse håper vi at så mange som mulig vil delta i vår kartlegging. Dette vil hjelpe oss å forstå best mulig hvordan MadeToGrow bør utvikles og tilbys.

Håper du kan tenke deg å sette av noen minutter og gi dine innspill. Vi trekker 10 vinnere av gavekort til verdi av 500,- pr gavekort. Klikke HER for å for å delta.

Ble du nysgjerrig på forskningen knyttet til utvikling av evner, kan du finne noen kilder her:

  • Link til artikkelen More evidence that intelligence is malleable
  • Den sterke økningen i IQ skårer i høy-inntekts nasjoner gjennom det 20. århundre, kjent som «Flynn Effect», indikerer en historisk økning i mentale evner relatert til planlegging, organisering, arbeidsminne, integrasjon av erfaring, resonering, unik problemløsning og ferdigheter i målorientert adferd (Baker, D. P. et al, 2015)
  • En stor undersøkelse i Sverige hvor søsken var blitt splittet fra ung alder, viste at adopsjon til bedre sosioøkonomiske forhold er assosiert med en signifikant fortrinn i IQ. Funnene ble replisert i en parallell undersøkelse med halv-søsken (Kendler, K. S., et al., 2014)
  • Søk på Michael Merzenish som er en av de mest framtredende forskerne innen intelligens.

 
Forøvrig ta gjerne kontakt om du finner temaet interessant. Vi tilbyr også bedriftstilpassede opplegg knyttet til disse temaene, som har påvirkning på individers mestring og prestasjoner, samt bedrifters miljø for læring og utvikling.