Mindset

Mindset

banner-mindset

Mindset er våre mentale holdning som avgjør hvordan vi tolker og responderer i ulike situasjoner og påvirker bl.a.

» hva vi tror om våre evner og ferdigheter
» hvilket forhold vi har til læring, utfordringer og motgang
» hvor hard innsats vi er i stand til å legge inn i læring og prestasjoner
» hvordan vi takler usikkerhet og endringer
» vår motivasjon og mestringstro
» hvordan vi tar ansvar for egen læring og utvikling
» i hvilken grad vi tar ut vårt potensiale

Forskning (bl.a. Carol Dweck v/Stanford University) viser at mennesker som tror de kan utvikle sine evner gjennom innsats og utfordringer blir smartere og gjør det bedre på skolen, på jobb og i livet for øvrig enn de som tror slike evner er «uforanderlige». Mennesker som tror at medfødt talent og evner er avgjørende gir raskere opp når de møter utfordringer, tåler dårligere motgang og er mindre villige til å strekke seg for å utvikle seg.

Se gjerne noen gode videoer her som forklarer mer om growth mindset:

Vårt bidrag

Gjennom læring og utvikling blir hjernen smartere – på samme måte som trening gjør en idrettsutøver sterkere og raskere. Gjennom våre konsepter utvikler vi Mindset i unge og voksne gjennom vårt arbeid med lærere og elever i skolen, og med ledere og medarbeidere i virksomheter. Utvikling av Mindset hos elever og lærere har stor betydning for utvikling og skoleprestasjoner og utvikling av Mindset i medarbeidere og ledere påvirker tillit, lojalitet, engasjement og innovasjon i virksomheter.

Ta kontakt om du ønsker å høre mer om våre konsepter og forskningen innen MINDSET.

Er du så robust at dine viktigste prinsipper i livet holder også når ting blir vanskelig?

Se flere artikler »