MadeToGrow – gi de unge best mulige forutsetninger for framtida

MadeToGrow – gi de unge best mulige forutsetninger for framtida

Vårt tankesett påvirker vårt ønske om å lære, vilje til innsats og evne til å takle motgang og håndtere feil. Du kjenner kanskje både til de som aldri tror de får til noe, og de som ser muligheter framfor utfordringer? Hvilket tankesett tror du er best for deg? «Jeg gjorde det feil, jeg gir opp!» eller «Hva lærte jeg som kan hjelpe meg til å klare det bedre neste gang?»

Mange tror at våre evner og egenskaper er medfødt og noe vi ikke kan endre. Det er feil! Alle kan utvikle seg mye mer enn de fleste tror. Når du forstår hvordan du kan utvikle dine evner og egenskaper vil du klare å:

 • takle utfordringer og krav fra omverden på en bedre måte.
 • lære og utvikle deg mer på alle arenaer i livet.
 • mestre oppgaver du tidligere har trodd du ikke kan få til.
 • Bli mer robust så du håndterer motgang og nedturer bedre.
 • Det som er flott er at det går an å jobbe med å endre tankesett.

 

Vi i HumanPotential AS ønsker at de unge skal ha best mulig vekstvilkår når det gjelder å utvikle seg selv og sine evner. Derfor har vi utviklet MadeToGrow – et undervisningsopplegg som utvikler tankesett og styrker mestringstro og robusthet – så vi kan utvikle våre evner og egenskaper, samt takle utfordringer på skolen og livet ellers. Dette er strategier for å gi mennesker så gode forutsetninger som mulig for å klare seg i verdens-samfunnet og få et godt liv.

Young people on 3d book pile

MadeToGrow er testet ved en ungdomsskole med gode resultater. Nå ønsker vi å utvikle en nettbasert løsning for å gjøre programmet lett tilgjengelig for skoler, elever og foreldre. Nettløsningen skal tilbys til elever, lærere og foreldre – enten alene eller som del av helhetlig undervisnings-opplegg for en klasse eller skole.

Hva sier elevene som har deltatt?

 • «Jeg har fått mer lyst til å lære.»
 • «Jeg har begynt å fokusere mer på innsats i stedet for resultat.»
 • «Jeg har lært utrolig mye og føler at det blir mye lettere å tenke positivt i fremtiden.»
 • «Nå tenker jeg at det jeg ikke klarer nå kan jeg klare senere.»
 • «Jeg har fått et sterkere syn på hva jeg skal gjøre for å oppnå det jeg vil i livet.»
 • «Jeg har blitt mer motivert»
 • «Jeg har fått bedre utvikling faglig og blitt bedre sosialt.»
 • «Nå forstår jeg at man ikke bare er en karakter, og at man kan alltid bli bedre på noe hvis man bare er villig til å prøve.»

 

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller ønsker mer informasjon.