Er du så robust at dine viktigste prinsipper i livet holder også når ting blir vanskelig?

Er du så robust at dine viktigste prinsipper i livet holder også når ting blir vanskelig?

Hvilke viktige prinsipper lever du etter i livet? Generøsitet? Autentisitet? Utholdenhet? Har du tenkt over at prinsippene vi lever gjerne er enkle å leve etter når alt går bra, men at det ikke så lett når vi blir satt på prøve i livet, f.eks. når vi feiler, presterer dårlig eller mislykkes i ekteskapet?

Jeg, som mange, tenker gjerne at jo mer jeg klarer å etterleve prinsippene jo bedre er det, men denne talen av Adam Grant ga et nyttig perspektiv. Etterlevelse av prinsipper er som med Vitamin D, det er ikke bra hverken med for mye eller for lite – og for å klare å finne og stå i en god mellomting trenger vi å være robuste.

Vi trenger å være robuste når vi opplever at vår generøsitet blir satt på prøve – eller når vi trenger en god balanse i å hjelpe andre uten å ofre oss selv. Vi trenger å være robuste når vi opplever at vi ikke blir akseptert som vi er – eller når vi innser vi trenger å forbedre og utvikle oss. Vi trenger å være robuste når vi opplever at andre ikke tror på og støtter oss – eller når vi opplever at vi tviler på oss selv. Og, vi trenger å være robuste når vi innser at vi har gjort feil, når vi får negativ tilbakemelding – eller når vi bør gi opp noe vi har satt oss fore for så å heller prøve på noe annet.

Robusthet er derfor viktig – og det er noe vi kan utvikles. Jeg anser at jo mer robust, jo bedre takler vi både de gode og mindre gode dagene og jo bedre klarer vi å finne en god balanse i våre prinsipper. Robusthet er vår Vitamin C, for lite er ikke bra og det er ikke skadelig med mye.

Les gjerne mer om vårt fokus på å utvikle robusthet på MadeToGrow.