Hva påvirker din mestringstro?

Hva påvirker din mestringstro?

Excited young businesswoman with arms raised standing against office building

“Mestringstro er halve jobben” har i mange år vært en av mine typiske fraser. Jeg har sikkert mange med meg på det. Mestringstroen har i hvert fall for meg vært avgjørende for om jeg har turt å gå løs på store utfordringer og nye prosjekter – og ikke minst holde ut gjennom opp- og nedturer til målet er nådd.

Det å legge ut i ukjent farvann når man ikke en gang ser land på andre siden, er skremmende – men samtidig spennende. I hvert fall om jeg tror jeg skal komme til å klare å komme i land på andre siden – selv om jeg ikke vet hvilke utfordringer jeg vil møte underveis og hvordan jeg skal håndtere de. Jeg har stort sett kommet i land på andre siden, selv om ferden ikke ble akkurat slik jeg hadde tenkt. Jeg har ikke alltid kommet i land akkurat der jeg hadde tenkt, men jeg har alltid lært noe – av utfordringene jeg har møtt og ikke minst av feilene jeg har gjort underveis.

Hvor stort og ukjent farvann vi legger ut på i jobb og i livet ellers er naturligvis individuelt. Det viktigste tror jeg er at vi finner en riktig balanse for oss selv. Ikke så store utfordringer at vi blir stive av skrekk, men heller ikke så små at vi slutter å vokse og utvikle oss. Det som ikke vokser – det dør! Jeg er altfor sulten på livet til at jeg vil slutte å vokse.

Hva påvirker vår mestringstro?

Det er mange mulige svar, men tidligere mestringsoppleveler og støtte fra de rundt oss er helt sikkert noe av det sentrale. Men hvordan har vi fått de tidligere mestringene og hva påvirker at de rundt oss støtter og tror på oss?

En av de viktigste nøklene jeg har kommet over knyttet til dette er begrepet “growth mindset” (Dr. Carol Dweck, Stanford University), eller vekstorientert tankesett. Vårt tankesett påvirker flere viktige faktorer, slik som motivasjon, mestringstro, evne til å takle utfordringer og hvordan vi takler motgang og nederlag. HVORFOR har et «growth mindset» så stor betydning?

Hva vi TROR om vår mulighet til å påvirke, endre og utvikle evner (eksempelvis intelligens), talent og egenskaper har vist seg å ha stor påvirkning på hva vi får til på skole, jobb og ellers i livet. Tror vi at evner, talent og egenskaper er gitt ved fødselen og noe vi ikke kan påvirke i særlig grad, vil vi kanskje ikke våge å hive oss ut i nye utfordringer eller prøve noe som vi kjenner vi egentlig kunne ha lyst til – eller vi gir opp før vi har virkelig har prøvd. Vi tenker at det ikke har noen hensikt fordi vi mangler evnen til å bli god eller til å oppnå det vi ønsker.

Tror vi i stedet at medfødte evner, talent og egenskaper bare er et startpunkt, og ikke noe som definerer vårt potensial, vil vi lettere gå løs på krevende utfordringer, tørre å prøve og feile og ikke gi opp like lett. Fokuset blir på «reisen» og læringen underveis fremfor et konkret resultat eller prestasjon. Uansett alder er vi i stand til å lære og utvikle oss langt mer enn de fleste tror – hvis vi vil og har mestringstro.

Hvilken betydning har det hva andre tror?

Vårt tankesett påvirker altså hva vi tror vi selv er i stand til å klare, men det påvirker også hva vi tror om hva andre kan klare. Tenk f.eks. igjennom lærere du har hatt gjennom skoletiden, eller ledere du har hatt i arbeidslivet. Hvem av de opplevde du virkelig trodde på at du kunne klare å lære, mestre og prestere? Hvordan påvirket dette deg? Hvordan påvirket dette hvordan du presterte?

De fleste av oss har dessverre også opplevd det motsatte; lærere og ledere som ikke ser våre styrker og vårt potensial. At de alt for tidlig bestemmer seg for at «han/hun gidder jeg ikke bruke mye tid på». Hva skjer med oss da? Med vår mestringstro og med våre prestasjoner – og vår motivasjon?

Hvordan kan vi utvikle mestringstro og et vekstorientert tankesett?

  1. Om du er av de som tror evner, talent og egenskaper i stor grad er uforanderlige og forhåndsdefinert, sett deg litt inn i nyere kunnskap og forskning som viser hvor formbar hjernen vår er. Ta kontakt om du ønsker kilder.
  2. Bli bevisst hvordan ditt tankesett påvirker deg i ulike situasjoner og på ulike arenaer i livet. Utfordre deg selv, f.eks. ved å velge 1 ting du synes kunne vært gøy å prøve eller bli bedre på (og som er litt utfordrende), bestem deg for å tro at du klarer det, lag en plan på hvordan du skal få det til og sett i gang.
  3. Fokuser på prosessen underveis fremfor resultatet eller selve prestasjonen..
  4. Tren på å tørre å feile – og del dine feil og det du har lært av de med andre. Da gjør vi det mindre skummelt å gjøre feil – både for oss selv og andre.
  5. Ikke gi opp! Hverken det du selv ønsker å få til eller det andre ønsker å få til. Prøv litt til, litt hardere eller på ulike måter så vil det lykkes til slutt

 

Å lykkes handler ikke bare om å nå et forhåndsbestemt mål. Det handler også om læringen og utviklingen underveis. Vi feiler bare hvis vi ikke prøver eller ikke lærer noe. Mestringsopplevelsene underveis er minst like viktige som den vi får når vi er i mål.

Del gjerne din erfaringer. Om du ønsker mer informasjon eller kan tenke deg støtte i din utvikling – Ta kontakt

Se gjerne denne videoen for å lære litt mer om “growth mindset”