Vi skal utvikle mer robuste og motiverte elever

Vi skal utvikle mer robuste og motiverte elever

3rd november 2015 var en stor dag! Da startet vi et 6 ukers program på Humanistskolen i Oslo med en herlig gjeng 8. klassinger og de engasjerte lærerne. Programmet har som mål å utvikle vekstorientert tankesett (mindset) og lederegenskaper, som skal bidra til økt motivasjon, robusthet i elevene og bedre skoleprestasjoner.

Humanistskolen

Første samlingen satte fokus på bevisstgjøring rundt hvorfor vi går på skolen og hvilken betydning skolen har for spennende muligheter i fremtiden, med kopling til hvordan motivasjon påvirkes av hvordan vi får dekket våre primære behov som mennesker.

Neste uke skal fokus være på å forstå hvordan vårt tankesett påvirker oss på skolen og livet ellers.

For å se om programmet har ønsket effekt, startet vi samlingen med å kartlegge tankesett, hva elevene opplever som utfordrende på skolen, samt lærernes lederegenskaper. Ny kartlegging vil bli gjort når programmet er avsluttet, samt til våren for å se om eventuell effekt opprettholdes.

Vi gleder oss stort til fortsettelsen!