Har du stort prestasjonsfokus?

Er du så robust at dine viktigste prinsipper i livet holder også når ting blir vanskelig?

Medarbeidere – motstandere eller ressurser ved endring?