Hvilket fokus og tankesett har ledere når de er på sitt beste?

Hvilket fokus og tankesett har ledere når de er på sitt beste?

Som leder har du sikkert reflektert over hva du faktisk fokuserer og bruker tid på i hverdagen. De fleste opplever at det kortsiktige og den operative hverdagen tar så mye tid og fokus at man mer løper etter ballene enn å ha fokus på hvor de skal på sikt.

Performance

Men har du reflektert over hvorfor det kortsiktige så ofte vinner over det langsiktige – selv om vi gjerne vet at vi må jobbe og tenke langsiktig for å lykkes bedre? Det handler kanskje om at det er vanskelig å finne tid i en travel hverdag. Dersom du tenker at det ville vært nyttig å få inn litt mer langsiktig fokus, kanskje noen av disse innspillene kan bidra:

  • Ledere oppnår mye mer når de fokuserer på hvordan deres egne bidrag er koblet til en større mening/hensikt. Det gir utgangspunkt for større bevissthet om prioriteringer (“hva gjør jeg og hvorfor”) og det blir tydeligere for medarbeidere hva de skal gjøre og hvorfor. Det gir også mer energi når vi opplever mening med det vi gjør og denne energien har gjerne positiv effekt på de rundt oss – og resultater.
  • Ledere oppnår mye mer når de aktivt fokuserer på medarbeidernes motivasjon; hva de opplever meningsfylt, hva deres kompetanser er og hva kan og vil de bidra med. Kun få jobber er slik at medarbeidere kan få kun jobbe med det de ønsker, men en god leder evner å bidra til at ansatte opplever hverdagen meningsfull ved å kople virksomhetens behov med de ansattes motivasjon.

Med andre ord, lederne presterer best når de fokuserer på hvilken påvirkning de og deres handlinger har på mennesker og verdenen rundt seg. Opplagt og selvfølgelig vil kanskje mange si, men realiteten er at det er en mindre andel ledere som faktisk gjør det – og lykkes med det.

Disse funnene er basert på Gap International sin omfattende studie hvor de gjennomførte intervjuer med mer enn 500 globale toppledere over en to års periode. Studien ble gjort for å finne ut av hva ledere gjør og fokuserer på når de gjør et utmerket, produktivt arbeid.

Klikk på bildet for å se hvilket tankesett ledere har når de er på sitt beste.
Mindset of leaders when they are at their best

Klikk her for å lese hele artikkelen.