Har du tenkt på hvor nyttig det kan være å lede sammen med andre?

Har du tenkt på hvor nyttig det kan være å lede sammen med andre?

Når vi snakker om hva som er god og effektiv ledelse tenker vi gjerne på den individuelle leder, dens egenskaper og egnethet, som bidrar til at best mulig resultater oppnås gjennom andre. Men selv om lederegenskaper er viktig, blir dette individuelle lederfokuset for snevert, for en leder – leder ikke alene. Vi leder sammen med andre – og det påvirker effekten av vår ledelse.

lede-sammen

Noen ledere har formelt et delt lederskap med en eller flere andre ledere, for eksempel i forbindelse med prosjektledelse. Mange forbinder delt lederskap med visse utfordringer, gjerne i forbindelse med ansvars- og ressursfordeling, men studier har vist at delt lederskap kan ha positiv påvirkning på teameffektivitet, bedre interaksjon og samarbeid innad og i mellom team og mer innovative løsninger.

Mange opplever at det er både krevende og ensomt å være leder – at ansvaret er tyngende og at de skal klare alt. Delt lederskap kan ha store positive effekter på den individuelle leders hverdag gjennom å ha en nær samarbeidsrelasjon med en lederkollega. Når noe blir krevende og utfordrende, eller generelt det å ha en god sparringspartner i lederhverdagen, kan ha svært positiv innvirkning på mestring og prestasjoner.

For at sam-lederskap skal fungere må de involverte lederne være motiverte, for lojalitet og en god relasjon er avgjørende. Her er noen nøkkelfaktorer som vil bidra til at delt lederskap blir vellykket.

  1. Del eierskap til mål, men fordel tydelig roller og ansvar. Utforsk og forstå hverandres styrker og ekspertise for å finne best mulig fordeling. Evaluer og eventuelt juster regelmessig
  2. Husk at det er mange som blir påvirket av sam-lederskapet. Kollegaer, kunder og medarbeidere kan, spesielt i starten, oppleve usikkerhet og frustrasjoner. Vær derfor tydelig om roller og ansvar og søk aktivt innspill og tilbakemeldinger for å forbedre samarbeidet.
  3. Vær først til å re-allokere positiv tilbakemelding nå dere lykkes og først til å ta ansvar når noe går galt. Ta felles eierskap i å adressere feil eller mangler.
  4. Vær åpen for å reforhandle deres roller basert på endringer i omstendigheter eller ambisjoner. Det vil gi begge økt mulighet for utfordringer, læring og utvikling.
  5. Vær oppmerksom på at dere har stor påvirkning på hverandres karriere og arbeidshverdag. Tilstreb derfor en åpen, ærlig og god dialog om hva som fungerer bra, hva som er utfordrende og hva som oppleves begrensende. Det kan føles krevende og ukomfortabelt, men det bygger sterkere relasjon og samarbeid.

 

Invester tid og energi i ditt ledersamarbeid. Det vil med stor sannsynlighet gi store fordeler for dere begge, for deres medarbeidere og for organisasjonen. To hoder jobber bedre enn ett!

Klikk her for å lese hele artikkelen https://hbr.org/2015/07/how-to-co-lead-a-team?tm_source=Socialflow&utm_medium=Tweet&utm_campaign=Socialflow