Det er ikke CEO, men lederstrategien som er avgjørende.

Det er ikke CEO, men lederstrategien som er avgjørende.

I disse strategi-tider har ledere rundt om i de mange virksomheter mye fokus på visjon, misjon og mål – og hvordan disse skal nås i årene fremover. Mange gode strategiplaner legges, men hvor mange tar lederstrategi med som del av planene?

Concept of Strategy of a businessman

Det er stort sett enighet om at god ledelse er viktig i enhver organisasjon, men hva god ledelse skal handle om i den enkelte virksomhet er det gjerne ikke like stor bevissthet om. Forskningen spriker og konsulentrådene er mange, så til syvende og sist er det ledelsen som må enes om hvordan de vil bygge en god lederkultur.

Når virksomheten er enig i hvordan lederkulturen bør være for å understøtte langsiktige mål, kan strategi og planer legges for utviklingen av lederne. Lederstrategien må naturligvis være direkte koplet til virksomhetens overordnede strategi og langsiktige mål. Lederutviklingen må involvere alle ledernivåene for at lederkulturen skal bli robust.

Når ledere på alle nivåer forstår hvordan de bør lede for å realisere virksomhetens strategi – og de blir tilbudt utvikling i tråd med dette, viser forskning at bedriften presterer bedre over tid og blir mindre sårbare for lederskifter på toppen. Funn viser en klar sammenheng mellom hvor mye som investeres i lederutvikling med virksomhetens prestasjon og resultater. Utvikling bør derfor ikke skje i form av kortere “stunt”, men være kontinuerlig, tilpasset virksomheten og med implementering i hverdagens prosesser og strukturer.

Oppsummert:

  1. Kople lederstrategien direkte til virksomhetsstrategien
  2. Etabler egen lederfilosofi og en ledelsesmodell basert på virksomhetens behov – og solid forskning
  3. Invester i lederutvikling med høy kvalitet – og finn måter å implementere endringer i lederadferd i hverdagen
  4. Utvikle ledere på alle nivåer i organisasjonen

Artikkelen er inspirert av “It’s not the CEO – it is the leadership strategy that matters”

Ønsker du inspirasjon, veiledning eller bistand til utvikling av ledere, lederstrategi og lederkultur, ta kontakt så tar vi gjerne en lederprat.