Mindset og lederegenskaper er viktig for motivasjon og prestasjon på skole og jobb

Hva bidrar til mestring og gode prestasjoner er av stor interesse på de fleste arenaer i samfunnet. For å bidra til...[Les mer...]

 

Hvorfor jobber vi – egentlig?

Barry Schwarz stiller dette viktige spørsmålet i sin TED talk “The way we think about work is broken”. Hvorfor drar vi...[Les mer...]

 

Har du tenkt på hvor nyttig det kan være å lede sammen med andre?

Når vi snakker om hva som er god og effektiv ledelse tenker vi gjerne på den individuelle leder, dens egenskaper...[Les mer...]

Utfordringen til smarte jenter

Vellykkede damer, spesielt i mannsdominerte selskaper, erfarer ofte at de har en spesiell ulempe; de blir vanligvis underestimert, de får...[Les mer...]

 

Store fordeler for barn (og voksne) å kople av teknologi

Du har sikkert hørt at det er viktig at barn kopler av teknologi og tilbringer noe fritid til vanlig lek...[Les mer...]

 

Er du bevisst på om dine ansatte opplever at du viser dem respekt? Det kan lønne seg.

Dersom du ønsker å se engasjerte og lojale medarbeidere vil du kanskje finne det nyttig å vite at én faktor...[Les mer...]