Spennende tider for MadeToGrow

Det har vært en utrolig spennende og givende høst med tanke på utviklingen av MadeToGrow, vårt konsept for utvikling av motivasjon, robusthet, mestringstro og læringsevne, som i første omgang retter seg mot elever/studenter, lærere og foreldre.

Det startet med et samarbeid med The Innovation Effect, hvor et studentteam jobbet med oss om:

  • gjennomgang av konsept og innhold
  • utvikling av prototype på teknologiplattformen
  • markedskartlegging

Dette var svært nyttig og viktig for det videre arbeidet. Her kan du lese oppsummering fra kartleggingen og se hvem som ble de 10 vinnerne av gavekort, som ble trukket blant de som deltok i markedskartleggingen.

goldfish jumping into a tank bigger

Nye samarbeidspartnere

Gjennom høsten har vi også hatt mange spennende dialoger med mulige samarbeidspartnere. Vi har i prosessen hatt en åpen tilnærming, da vi tror det er flere mulige veier for å nå våre målgrupper med MadeToGrow. Det viktigste for oss er å nå de unge på skolen direkte, men også indirekte gjennom foreldre og lærere. Flere mulige samarbeid er ennå ikke avklart så de vil vi jobbe videre med utover nyåret, men to samarbeidspartnere ønsker vi å fortelle om nå.

Skolesamarbeid med Atkins Norge

Atkins er et av verdens mest respekterte konsulentselskaper innen prosjektledelse og engineering av komplekse prosjekter og programmer. Atkins Norge har over flere år engasjert seg samfunnsmessig i skolen, gjennom samarbeid med Bærum Kommune, Bærum Næringsråd og ungdomsskoler. Atkins ønsker nå inngå samarbeid med oss om sitt skoleengasjement – altså et skole-/næringslivssamarbeid – hvor hensikten er å tilby en skole et opplegg som kan bidra til elevers mestring, motivasjon og prestasjon. MadeToGrow har en generell målsetting om å bidra til å styrke mestring og motivasjon i elever/studenter, men sammen med Atkins vil fokuset spisses mot realfagene (matte, naturfag og teknologi). Hvilken skole vi skal starte med er ikke avklart, men det vil fortrinnsvis bli en ungdomsskole i Oslo, hvor Aktins Norge har sitt hovedkontor. Ta gjerne kontakt om du ønsker å høre mer, eventuelt om du jobber på (eller vet om) en skole du tenker dette kan være relevant for.

Faglig utvikling med Marshmallow

Den andre nye samarbeidspartneren vår er Marshmallow, som er et fremoverlent og solid kompetansefellesskap med dyktige partnere. Basert på omfattende erfaring og forskningsmessig forankring har Marshmallow en sterk faglig troverdighet knyttet til hva som faktisk skaper endring, utvikling og vekst for mennesker og organisasjoner. Spesielt deres kompetanse innen “atferdsøkonomi” vil berike og komplementere oss, noe som vil bety svært mye for HumanPotential sin virksomhet generelt – og for den videre utviklingen av MadeToGrow.

Vi er svært stolte over våre nye samarbeidspartnere og gleder oss til å ha de på laget fremover.

Utvikling av teknologiplattform

Det siste vi ønsker å nevne er at vi nå skal i gang og utvikle teknologiplattformen, som skal bidra til at MadeToGrow kan komme ut til elever/studenter, lærere, ledere og foreldre. Vi jobber med å skaffe funding til utviklingen og samtidig er vi interessert i å komme i kontakt med mennesker med teknologikompetanse og engasjement rundt utvikling av digitale løsninger for læring og utvikling. Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller en prat, enten via kontaktsiden vår eller direkte (9229 0902 / sissel@humanpotential.no).

Benytter samtidig anledningen til å ønske alle det beste for julen og det nye året.