Mindset og lederegenskaper er viktig for motivasjon og prestasjon på skole og jobb

Hva bidrar til mestring og gode prestasjoner er av stor interesse på de fleste arenaer i samfunnet. For å bidra til kunnskap om dette har Katarzyna Adamska og jeg i vårt forskningsprosjekt koplet lederforskning med skoleforskning gjennom å undersøke relasjonen mellom en spesiell undervisningsmetode, growth mindset og lærerens lederegenskaper.

Switch button positioned on the word high, black background and red light. Conceptual image for illustration of motivation level.

Omfattende skoleforskning (Dweck, 2006) viser at elever med et vekstorientert tankesett (growth mindset) har positive relasjoner til motivasjon, mestring og prestasjon, blant annet fordi de har bedre evne til å takle motgang og utfordringer, være utholdende og arbeide hardt enn de med et låst tankesett (fixed mindset). Innenfor lederforskningen ser vi at transformasjons-lederegenskaper (Avolio, 1999) er positivt relatert til medarbeideres motivasjon og prestasjon. I vår studie har vi koplet disse to forskningsområdene gjennom å undersøke potensiell effekt av en spesiell undervisningsmetode, Digitale Sprell, på elevenes matte mindset, samt om lærers transformasjons-lederegenskaper er relatert til dette. Digitale Sprell er utarbeidet gjennom samarbeid mellom skole og næringsliv.

Forskningsprosjekt i Bærum Kommune

Studien er gjennomført på tre skoler som har samarbeidet med tre næringslivs bedrifter i Bærum Kommune over en 4 måneders periode i skoleåret 2014/2015. Studien er utført med 210 elever og 24 lærere ved 8. trinn. Våre funn viser en positiv endring i elevenes mindset i matte over denne perioden. Matte lærerens mindset, samt kontaktlærers transformasjons-lederegenskaper, var i følge våre funn sterkere faktorer i denne utviklingen enn selve undervisningsmetoden. Våre funn støtter dermed at transformasjons-lederegenskaper ikke bare er viktig for organisasjoner og ledere, men også for lærere, som klasseromsledere. Vi mener våre funn, som viser et det er relasjon mellom læreres og eleversmindset, er relevant og overførbart til organisasjoner, da ledere har stor innflytelse på sine medarbeidere og kulturen.

For å lese mer om mindset, transformasjonsleder-egenskaper og våre funn kan du klikke deg inn på den norske artikkelen skrevet basert på vår forskningsrapport. Artikkel forskningsrapport Sissel Naustdal

Ta kontakt om du ønsker å få tilgang til selve forskningsrapporten «The impact of teaching methods on students’ growth mindset: The moderating role of transformational behaviors in teachers”.