Målgruppekartlegging MadeToGrow – oppsummering og vinnere av 10 gavekort

I forbindelse med videreutviklingen av MadeToGrow har vi gjennomført en kartlegging av hva målgruppene (elever/studenter, foreldre og lærere/skoleledere) mener. Tusen takk til alle som har bidratt! Vi fikk mange verdifulle tilbakemeldinger som vi ønsker å dele.

Som lovet har vi trukket 10 vinnere av gavekort på kr 500,-. Navn på vinnerne finner du nederst i artikkelen.

depositphotos_51214285_original

Tilbakemeldingene på MadeToGrow:

Ut av de mange spørsmålene vi stilte, trekker vi frem de viktigste i oppsummeringen nedenfor:

91% av elevene sier de ønsker å delta i MadeToGrow dersom det kan bidra til økt skolemotivasjon, bedre prestasjoner og et bedre læringsmiljø.

94% av foreldre og 92% av lærere/skoleledere sier:

 • de tror MadeToGrow kan bidra til at de unge får bedre forutsetninger for framtida, basert på informasjonen vi har gitt.
 • de ønsker at elevene skal få delta i MadeToGrow, dersom det kan bidra til økt motivasjon, mestringstro og bedre læringsmiljø.
 • de selv kan tenke seg å benytte seg av MadeToGrow dersom det gir de kunnskap og verktøy de kan benytte for å styrke motivasjon og mestringstro hos elevene.

Disse tallene mener vi viser at det er et behov for MadeToGrow! Dette er vi ikke overrasket over, men like fullt glade for å få det bekreftet.

Vi får tydelig tilbakemelding på at en lett tilgjengelig digital versjon, som gir rom for ulike måter å lære på (videoer, løse oppgaver sammen med andre eller alene, «gamification» etc), er ønskelig (og ikke bare et analogt opplegg som krever fysisk tilstedeværelse).

Noen ønsker å kun bruke teknologiplattformen og delta i MadeToGrow alene, mens de fleste ønsker å delta i MadeToGrow sammen med andre. Foreldre vil primært gjøre det sammen med barna sine, lærerne vil gjøre det sammen med elevene på skolen og elevene vil gjerne gjøre det sammen med klassen/venner. Dette viser at vi skal jobbe for å få til størst mulig fleksibilitet for deltakerne så de kan gjennomføre MadeToGrow tilpasset sine behov.

Engaged employees

De fleste lærere og foreldre er interessert i å bruke tid og få et godt utbytte, men sier de vil sette pris på at man selv kan velge hvor dyp, omfattende og langvarig læring de skal gå gjennom. Dette bekrefter vår plan om å utvikle en løsning med stegvis læring som kan tilpasses behov og interesse.

Innsikt bak tallene:

Tall er nyttig, men aller mest inspirasjon får vi av å lese kommentarene som viser at vi skal fortsette å jobbe med utviklingen av MadeToGrow. Spesielt sterkt var det å lese hva elever/studenter tenker:

 • Jeg vil gjerne delta i MadeToGrow fordi jeg har lyst til å lære mer
 • Fordi da kan jeg lære mer og bli smartere
 • I og med at jeg skal bli lærer selv en gang, er det fint å få mer kunnskap og inspirasjon på dette området.
 • For en som ønsker å være den beste versjonen av “meg” som jeg kan være, er det alltid rom for å lære nye ting og triks for å forbedre læring. Selv har jeg nylig slitt litt med å holde motivasjonen oppe, til tross for at lærelysten og gleden av å mestre noe nytt er tilstede.
 • Ethvert bidrag til å støtte læring er nyttig og burde tas imot.
 • Det kan ofte være vanskelig å finne motivasjon til å gjøre det lille ekstra, og dersom MadeToGrow kan hjelpe til med å gjøre meg mer motivert er det veldig interessant.
 • Jeg savner å ha en gøy og god hverdag. Har null motivasjon, og gruer meg hver eneste dag. Dere kan tro hvor mye krefter jeg bruker på å grue meg.
 • Vi har i klassen ganske godt arbeidsmiljø fra før, men alt har jo rom for forbedring, så tror det fortsatt kunne hatt en effekt på klassen for å gjøre oss mer fokusert og motivert i timene.
 • Fordi at da får hele klassen min sjansen til å lære mer
 • Hvis jeg ble mer motivert og klarte å lære og prestere bedre på skolen hadde jeg blitt så glad. Gruer meg hver eneste dag til å gå på skole. Husker ikke sist gang jeg var motivert.

Fra foreldre fikk vi bl.a. disse tilbakemeldingene:

 • Dette er så viktig! Både at det arbeides med dette i hjemmene, men ikke minst at det følges opp i andre arenaer, på skolen som på fritiden.
 • Prosjektet bygger selvtillit, du er verdt noe uansett karakter. Du prøvde ditt beste, der finnes flere sjanser, lære av sine feil. Man feiler og man prøver igjen.
 • Jeg vet at det vil ha effekt!
 • Forbedre lære evnen og utnytte potensialet
 • Veiledning og andres innspill fra noen som ikke er i nære relasjoner og som ikke er forutinntatt vil gi økt fokus
 • Jeg tror det er behov for tilnærminger mot de unge som i større grad enn i dag (med fare for ignoranse) bidrar til at de unge tror på seg selv og sine evner
 • Jeg synes det er alt for lite av denne type undervisning i dagens skole.
 • Selvfølgelig ønsker jeg at mitt barn skal få utviklet sitt potensialt helt ut
 • Jobber med lærlinger i praksis. Jeg ser mange som har et behov
 • Tidsklemma alltid en utfordring. Har i tillegg utfordring med at barna ikke bor hos meg – må være tilpasset dette
 • Læring gjennom andre kanaler kan virke motiverende. Umiddelbare og direkte tilbakemeldinger virker best for utvikling.
 • Det er viktig at dette også følges opp i klasserommet eller i gruppeundervisning. Ikke bare nettundervisning! Pedagogisk drama i tillegg ville gjort det perfekt!
 • Jeg ville foretrukket en kombinasjon av nettbasert undervisning og foredrag/kurs. Diskusjon og meningsutveksling i gruppe er viktig og går tapt om alt skjer på nett.
 • Jeg mener det er enormt viktig å anerkjenne barnas følelser – uansett hvilke følelser de måtte ha. Mange foreldre feier dem bort eller prøver å avlede. Dette tror jeg kan være skadelig for barna. De trenger støtte til å bearbeide vanskelige følelser.

Fra lærere fikk vi bl.a. disse tilbakemeldingene:

 • Hvis det virkelig får elevene til å utvikle og beholde et vekstorientert tankesett, er jeg overbevist om at det vil virke.
 • Fordi eg trur at tankesett har mykje å seie for korleis du takler verda, korleis du takler motgang eller utfordringar. Og at å jobbe med dette i klasserommet gir gode resultat fagleg. Dette er noko vi jobbar med på vår skole, særleg i 5.-7.kl.
 • Jeg opplever mange elever som i utgangspunktet regner med “får ikke til” – en kjempeutfordring å snu dette tankesettet. Men også en del som regner med at de får til ting uten å jobbe noe særlig – heller ikke mye produktiv innstilling.
 • Vi har eit utruleg positivt og godt miljø frå før. Men ville vere meir interessert i å bruke det som eit opplegg for å styrke elevane i å ha tru på at dei kan lære enda meir, særleg dei svake. At det kunne vore eit supplement til inn i den tankegangen vi allereie har på skolen.
 • Det må være oppgaver hvor elevene må reflektere alene og i gruppe. Det må være gjenkjennbare situasjoner som skaper engasjement. Elevene er mer motivert når de får en respons på sitt arbeid.

Navne på vinnerne av 10 gavekort:

 1. Eli Vollset, Måndalen
 2. Terje Pedersen, Nesttun
 3. Erlend Rieve Kristiansen, Kristiansand
 4. Yvette M, Stornes, Oslo
 5. Erik Strøm-Pedersen, Oslo
 6. Kjersti Høyer Lie, Sandefjord
 7. Dina Eines Stavedal, Sætre
 8. Ida Espe, Høyanger
 9. Mette Elin Gjevre, Rogne
 10. Ole M. Sylling, Oslo

I tillegg har vi tilbudt én av elevene som deltok å få gratis tilgang til programmet, da vi gjerne vil nå ut og hjelpe også i tiden frem til den digitale plattformen er ferdig. Gratulerer så mye til alle vinnerne!

Dersom du kan tenke deg å følge med på den videre utviklingen av MadeToGrow, kan du ta kontakt med oss eller registrere deg på vårt nyhetsbrev.