Delta i målgruppekartlegging – vær med i trekningen av 10 gavekort!

HumanPotential AS utvikler MadeToGrow, et undervisningsopplegg som skal bidra til at de unge skal få så gode forutsetninger som mulig for å klare seg i verdenssamfunnet og få et godt liv. Vår ambisjon er å nå elever, lærere/skoleledere og foreldre/foresatte. Vi ønsker å forstå best mulig hva vi bør fokusere på i den videre utviklingen, både på innholdssiden og formatet det skal tilbys, for at det skal bli tatt i bruk og ha ønsket effekt.

Din mening er veldig viktig for oss så vi håper du vil ta deg tid til å svare på noen spørsmål Det vil hjelpe oss med å videreutvikle MadeToGrow, som har som mål å hjelpe mange hundre tusen unge mennesker. Det vil ta ca. 10 minutter. Vennligst velg en av de følgende linkene, avhengig av om du er elev/student, lærer/skoleleder eller forelder/foresatt.

Vennligst klikk her dersom du er elev/student (12-25 år)
Vennligst klikk her dersom du er lærer/skoleleder
Vennligst klikk her dersom du er forelder/foresatt

Alle som deltar kan være med i trekningen av 10 GAVEKORT (fra Ditt Gavekort), verdi kr 500,- pr gavekort.

Group Of Businesspeople Hands Holding Green Plant With Soil

Her kan du lese mer om MadeToGrow.