Vi søker partner eller med-gründer

Vi ønsker partner eller med-gründer for utvikling av spennende program

Har du noen gang reflektert over hvor mange mennesker som går på jobb uten å oppleve mening med det de gjør?
Har du noen gang reflektert over hvor mange unge mennesker som går gjennom skolesystemet og presterer langt under sine evner og potensial – og til og med dropper ut før de har fullført videregående skole?
Har du noen gang reflektert over hvor mange som tilbringer tid i et skole- eller jobbmiljø som ikke støtter og tilrettelegger for læring, utvikling og gode prestasjoner?

Dersom du er en erfaren software utvikler, fortrinnsvis innen gaming og/eller digitale læringsmidler, og finner det meningsfylt å kunne bidra til menneskers vekst og utvikling, kan du kanskje være en verdifull medarbeider, parter eller med-grunder i MadeToGrow, nyetablert datterselskap under HumanPotential.

Educational technology

MadeToGrow sin ambisjon er å utvikle et program basert på gamification med følgende hovedhensikter:

  • hjelpe mennesker i alle aldre å identifisere sine styrker og interesser,
  • utvikle et sterkere mindset for å bedre håndtere utfordringer og bli mer effektive i sin læring
  • forbedre lærings- og arbeidsmiljø

 

Du vil få jobbe med et team med høyt motiverte og engasjerte mennesker med omfattende erfaring fra å utvikle mennesker, team og organisasjoner. Vår passion er å hjelpe mennesker å leve et godt liv – og hjelpe dem å tro på deres evner til å realisere sine drømmer.

Du bør være teknisk nok til å være i stand til å utvikle (og lede) den teknologiske utviklingen, eller være teknisk nok til se og forstå de teknologiske mulighetene og begrensningene knyttet til utvikling av spill og læringsplattformer. På grunn av den tidlige fasen vi er i, er vi åpne for å vurdere ulike teknologiske muligheter og dermed ikke spesifikke på kvalifikasjonskrav. Foruten en teknologisk bakgrunn vil en samarbeidende og innovativ orientering vil bli verdsatt.

Om du tror dette kan være noe for deg eller noen du kjenner, ta kontakt med Sissel Naustdal for mer informasjon: sissel@humanpotential.no / 922 90902